S C H I K    M E T    B L O E M E N   B I J

 
B L O E M B I N D E N D
C U R S U S S E N   E N   W O R K S H O P S


I N F O R M A T I E F O R M U L I E R

Ja, ik zou graag informatie willen hebben over de cursussen & workshops bij Bloembindend.
De verlangde informatie betreft:

  Voorjaarscursus
  Najaarscursus
  Themaworkshops
  Workshops voor speciale gelegenheden
 

Stuur mij deze informatie:

 Via email
  Via de post


Evt. vragen/opmerkingen:

 

Gelieve de volgende gegevens in te vullen:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoon